Arli kunskapscenter - Kontakta oss

KONTAKT

info@arlicenter.se

Copyright©Arli kunskapscenter 2015

Romani chib
Svenska
Srpski
English
Arli kunskapscenter

Romer

mer än 50 olika grupper

 

Romer är folkgrupp som i stort sett finns i olika delar av Europa. Romer är egentligen Europas största minoritetsgrupp. Uppskattningsvis finns det upp till 20 miljoner romer i Europa. Siffrorna varierar från land till land, eftersom romer fortfarande fruktar för diskriminering av majoritetsbefolkning. Många romer tyvärr, ännu idag döljer sin etniska tillhörighet.

Gruppens enda och korrekta namn är Rom, som det betyder människa! Alla andra benämningar som till exempel zigeuner, zigenare, cigani, tattare, gipsy, gitanos är felaktiga, mycket negativa och kränkande termer. Dessa pinsamma termer har sitt ursprung från grekiska ordet xenos, som betyder främling. Xenofobi eller främlingsfientlighet är en term som beskriver rädslan för människor från andra länder, medan antiromism eller antiziganism är en term som beskriver rasism mot romer.

 

För ca 1000 år sedan romer utvandrade från Indien, rättare sagt från dagens Rajastan. Ännu idag vet man inte orsaken varför de lämnade Indien. Vetenskapsmännen misstänker att orsakerna till utvandring var stor krig, fatigdom och svält. Stor antal av romska befolkningen i vår Europa fortfarande lever i förskräcklig fatigdom. Detta är beviset att svält och fatigdom inte förskräcker romer, utan det är brist på trygghet och krig. Även idag flyr romer från det land som har krig.

Romer vandrade västerut mot Europa genom dagens Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak, Turkiet, Grekland… Detta vet vi på grund av lånord som finns i romani chib. I historien (även idag) romer var utsatta för förföljelse, slaveri och massmord. Världen har inte så mycket information om dessa hemska händelser, för att romer inte hade möjligheter att skriva om sin lidande och icke-romska författare romantiserade saker och ting. Det enda arkiv som finns är några register över romer, men även de är okorrekta. Mer än

2 000 000 romer mördades under andra världskrig, men det kan vi inte höra eller läsa eftersom media och skolorna ger inte så mycket utrymme och publicitet för romer.

 

 

 

 

 

Romska flagga - Arli kunskapscenter

Första officiella kongress där romerna fick själva ta initiativen att förändra saker till positiv, anordnades i London året 1971 från 7 – 12 april. Under kongressens dagar togs några viktiga beslut där bland annat erkändes folkets officiella namn ”Rom”, 8 april blev romernas internationella dag, samt nationell sång och flagga presenterades.

 

Beställ våra tjänster på: info@arlicenter.se

Pedagogisk material i Romani chib

Böcker

 

Vi har böcker av olika genre, samt annat pedagogisk material.

Översättning från svenska till romani chib

Översättning romani chib

 

Vi översätter all textdokument från svenska till romani Arli och från romani Arli till svenska.

Föreläsning om romernas historia, kultur och tradition
Magazin Rom

Föreläsning

 

Vi erbjuder föreläsning om romernas historia, kultur

och tradition.

Magazin Rom

 

Tidskriften ”Magazin Rom” är en tvåspråkig online-kvartalstidning, som innehåller allmän kunskap, kultur, nyheter och information.