Arli kunskapscenter - Kontakta oss

KONTAKT

info@arlicenter.se

Copyright©Arli kunskapscenter 2015

Arli kunskapscenter

Vi sprider den rätta informationen

Kunskap segrar över fördomar

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisationens syfte och mål:

  • Vi vill bevara, berika och utveckla romska språket med specialisering i Arli dialekten.
  • Vi vill bevara och berika den romska kulturen.
  • Vi vill producera böcker av olika genre.
  • Vi vill producera pedagogiskt material.
  • Vi vill skapa dokumentärfilmer om romer, för romer och ickeromer.
  • Vi vill kämpa för romskafrågor och mångfaldsfrågor.
  • Vi vill arbeta för att synliggöra nationella minoriteters politik och problematik, med specialisering i romskafrågor.
  • Vi vill samarbeta med svenska myndigheter och andra organisationer för en bättre framtid.

 

 

 

 

Vi är en liten organisation med stora planer. Arli kunskapscenter är en politiskt och religiöst oberoende romsk organisation som kämpar för romernas rättigheter i det svenska samhället. I första hand Arli kunskapscenter vänder sig till romer, men även vill hjälpa svenska myndigheter, olika organisationer och alla andra som är intresserade att bekämpa diskriminering, samt bevara mångkulturella verksamheter. Organisationens primära mål är att bevara, berika och utveckla det skriftliga romska språket med specialisering i Arli dialekten. Vi vill sprida den rätta informationen och kunskapen om romerna och på så sätt besegra fördomar som finns i dagens samhälle.

Tidskriften ”Magazin Rom” är en tvåspråkig online-kvartalstidning, som innehåller allmän kunskap, kultur, nyheter och information. I första hand tidskriften vänder sig till romer, men även vill hjälpa svenska myndigheter, olika organisationer och alla andra som är intresserade att göra skillnad, bidra till kulturen på olika sätt och utöka sina kunskaper om romer, romernas historia, kultur och tradition. På det sättet ska vi tillsammans försöka att bekämpa diskrimineringen, samt bevara mångkulturella verksamheter.

Beställ våra tjänster på: info@arlicenter.se

Pedagogisk material i Romani chib

Böcker

 

Vi har böcker av olika genre, samt annat pedagogisk material.

Översättning från svenska till romani chib

Översättning romani chib

 

Vi översätter all textdokument från svenska till romani Arli och från romani Arli till svenska.

Föreläsning om romernas historia, kultur och tradition
Magazin Rom

Föreläsning

 

Vi erbjuder föreläsning om romernas historia, kultur

och tradition.

Magazin Rom

 

Tidskriften ”Magazin Rom” är en tvåspråkig online-kvartalstidning, som innehåller allmän kunskap, kultur, nyheter och information.