ROMANI


CHIB


O ĐANDO LIO


av Sead Šerifi - Sejo

Romani chib tillhör till den indoariska språkgrenen bland de indoeuropeiska språken och har påverkan från sanskrit och andra indiska språken som hindi, punjabi och urdu. Flertal år senare kommer ingredienser från olika språk som t.ex. persiska, hebreiska, arabiska, kurdiska, turkiska, grekiska och efter dessa inflytanden som skiljer sig åt för olika grupperingar beroende på orter man stannat längre på. Ju längre en grupp har varit i ett land, desto mer blev dess modersmål påverkat av landets språk.

 

Romani chib betyder romsk tunga

och är ett samlingsnamn för samtliga romska dialekter!

 

Det är inte säkert att romer förstår varandra bara för att de pratar romani chib. Samtliga dialekter har påverkats av det land man har bott i, de grupper man tillhör till och den vandring som folket har gjort. Det finns mer än 50 olika romska dialekter i världen, men bara 5 dialekter har blivit officiellt erkända i Sverige. De dialekter som är officiella i Sverige är: Arli, Lovara, Svensk romani, Kelderash och Kale. Dialekterna är så pass olika att man har mycket svårt att förstå varandra. Romani chib är idag ett av Sveriges officiella minoritetsspråk. Romani chib talas i många länder över hela världen, där man uppskattar upp till 20 miljoner talare bara i Europa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romani Arli Alfabet


Romani chib i stort sätt har inte bevarats skriftlig. Istället har det muntligt överfört från generation till generation. Romani chib är synnerligen rik språk, men på grund av flera hundra års diskriminering, utanförskap, fatigdom och migration, romer har inte hunnit skriva ner sitt eget språk. Idag har vi lånord från romani chib i svenska, tyska, engelska… men också romani chib har lånord från indiska, persiska, armeniska, arabiska, kurdiska, turkiska, grekiska, serbiska…

Många kända och okända författare har skrivit om romer, men de presenterade sällan den rätta informationen. Texterna var beskrivna från icke-romernas vinkel och saknade det romska själen. Tack vore den romska patriotismen, idag har vi högutbildade, idérika och framstående unga romer som vill bevara och berika romska kulturen, språket och traditionen. En av dem är modersmålslärare, översättare och författare Sead Šerifi - Sejo, som tog initiativen att skriva Romani Arli Alfabet. Han besökte olika länder i Europa och diskuterade frågan med andra romer som pratar Arli dialekt. Idag kan vi Arli romer stolt säga att efter tusen år av otrevlig historia har ett alfabet, Romani Arli Alfabet.

Sead Šerifi - SejoSead Serifi

Sead Serifi är författare, modersmålslärare och  designer,  som försöker genom böcker, tidskrifter   och övriga evenemang, workshop och  aktiviteter för både barn och vuxna, att påminna romer om    att vara stolta över sig själva, samt berätta hur viktig det är att bilda bättre framtid för oss och våra barn.


Bokinfo:


Rubrik: O đando Lio

Förlag: Arli kunskapscenter

Format: A4

Målgrupp: Lågstadie elever

Språk: Romani, Arli dialekt

Typ: Arbetsbok

ROMANI

ARLI

ALFABET

Arli Center

Skapa historia

tillsammans med oss


Kontakta ossE-mail: info@arlicenter.se
Copyright©Arli kunskapscenter

Besök även


 

 

 

Magazin Rom
Arli Centar
Magazin Rom
Sead Serifi - Sejo
Paramiz