Arli kunskapscenter - Kontakta oss

KONTAKT

info@arlicenter.se

Copyright©Arli kunskapscenter 2015

Romani chib
Svenska
Srpski
English
Arli edukativno centar

Romani Čhib

pobuter kotar 50 dialektia

 

Romani čhib tani dengo kotar Indoevropsko hem Indoarisko čhibja. Oj isto isi ola but baro efekti kotar Sanskrit hem avera Indiska čhibja sar ko primer Hindi, Punđab hem Urdu. Palo disave berša i Romani čhib dobinđa lafija hem kotar Persisko, Jevrejsko, Arapsko, Kurdistansko, Khorani hem Grčko čhib, ama hem isto ađahar isi ola efekti kotar o grupe hem thana kote o Roma so bešlje. So pobuter jekh Romani grupa bešlja ko jekh than, odova pobuter i Romani čhib dobinđa efekti kotar e phuvjakiri čhib.

 

Romani čhib tano jekh termini baš o sa o Romane dialektia

 

Sa o Roma na haljovena jekh jekhe. Sa o dialketia isi oljen efekti kotar i Romani migracia so čerđa pe, kotar odija phuv so bešena hem ki savi Romani grupa perena o Roma. Isi pobuter kotar 50 Romane dialektia ko sveto. Akala tane maškaro najpenđarde dialektia: Arli, Lovara, Sinti, Kelderaš, Kale... O dialektia but razlikuinena pe jekh jekhestar. Odoljese o Roma šaj but phareste te haljoven pe ako isi oljen avera dialektia. Romani čhib vačeri pe ko celo sveto, a ki Evropa najhari 20 milionja manuša vačerena Romane.

 

Romani Arli Alfabeta

Romani čhib nane pana pisini! I romani čhib prenosia pe mujea kotar generacia ki generacia. Romani čhib tani but barvalji čhib, ama sebepi e butberšengiri diskriminacia, čoripe hem migracia, o Roma na hine oljen vakti te pisinen piklji čhib. Avidije hem i Švecko, Germansko hem Englesko čhib isi oljen lafija kotar Romani čhib, ama hem i Romani čhib isi ola lafija kotar Indisko, Persisko, Armenisko, Arapsko, Kurdistansko, Grčko, Srpsko, Khorane…

But penđarde, ama hem okola so nane penđarde pisije kotar o Roma. O jabanđiska pisateljia retko keda dije i korektno informacia. On pisije sar on osetinđe, bizo Romani duša. Amen o Roma mora te la ljahmia so isi amen akalje ternen Romen. On tane patriote, fantastična terne čhave kola tane edukuime hem pherde ano ideje. Oljenđe o primarno cilji tano te arakhen hem te bajačeren i Romani kultura, i čhib hem i tradicia. Jekh oljendar tano o Sead Šerifi - Sejo kova tano sikavno ki dajakiri čhib, prevodilac hem pisatelji. O Sejo ljelja iniciativa te pisini Romani Arli Alfabeta. Ov diskutirinđa akija tema bute Romancar so vačerana Arli dialekti ki celo Evropa. Avdije šaj hem amen o Roma so vačeraja Arli dialekti, šaj te phena so isi amen alfabeta, Romani Arli Alfabeta.

 

 

Romani Arli Alfabet

Rode amendar sajgija ko: info@arlicenter.se

Edukativno materiali ki Romani čhib

Knjige

 

Amen isi amen knjige hem edukativno material.

Prevod ki romani čhib

Prevod

 

Amen šaj te prevodina bilo savo teksti ki romani čhib, Arli dialekti.

Prezentacia kotar e romengiri historia, kultura hem tradicia
Magazin Rom

Prezentacia

 

Amen čereja prezentacia kotar e Romengiri historia, kultura hem tradicia.

Magazin Rom

 

O magazin ”Rom” tano jekh kvartalno hem badihava

internet-magazin.