Arli kunskapscenter - Kontakta oss

KONTAKT

info@arlicenter.se

Copyright©Arli kunskapscenter 2015

Romani chib
Svenska
Srpski
English
Arli edukativno centar

Roma

pobuter kotar 50 grupe

 

O Roma tane narodo kova so bešela ko but phuvja ki Evropa hem disave delia ko sveto. O Roma tane e Evropakoro najbaro nacionalno minoriteti. Samo ki Evropa isi koro 20 milionja Roma. O cifre ko e Evropakere phuvja nane sa korektna, sebepi so o Roma pana darana kotar e jabanđijengiri diskriminacia. But Roma avdije pana garavena poklo etničko identiteti.

E narodosoro jekh jedino hem korektno anav tano Rom, so ki romani čhib značini manuš! Sa avera anava sar ko primer zigeuner, zigenare, cigani, tattare, gipsy, gitanos nane korektna hem but tane negativna termia. Akala bilađakere termia isi oljen poreklo kotar grčko lafi xenos, so značini jabanđija. Xenofobia tano jekh term kova vačeri amenđe baš i dar kotar o manuša so avena kotar avera phuvja, a antiromism ja antiziganism tano jekh term so vačeri amenđe baš o rasizam premalo o Roma.

 

Angljeder 1000 berš o Roma počmije te muken i India. On pođije kotar avdisutno Rađastan, a đi avdije pana na đanđola pe sose startuinđe odija butberšengiri migracia. O đande manuša sumnjinena so maribe, čoripe hem bokhaljipe šaj te oven jekh kotar o razlogia. Avdije ki amari šuži Evropa pana dikhaja sar o Roma bešena ko katastrofalno čoripe. Odova tano o dokaz so o čoripe hem o bokhaljipe na daravi e Romen, nego e Romengiri najbari dar tano o maribe. Hem avdije šaj te dikha sar o Roma našena kotar odija phuv kaj so isi maribe.

E Romengiri migracia đelji prekalo avdisutno Pakistan, Avganistan, Iran, Irak, Khorano, Grčka… Akija fakta đanaja sebepi o lafija so isi amen ki romani čhib. Ki historia (a hem avdije) o Roma nakhlje kotar but lošna hem negativna situacie. On hine diskriminirime, paldime, marde, zarobime, mudarde... O sveto nane olje but informacie kotar akala katastrofalna situacie, sebepi o Roma na hine oljen mogučnost hem vakti te pisinen so nakhlje hem kobor patinđe, a o jabanđije ko peklje knjige romantizirie celo situacia. Jedino arhiva so isi avdije tane nekobor registeria, ama hem odola nane korektna. Pobuter kotar 2 000 000 Roma mulje ko Dujto Baro Maribe, ama odova nigde našti te šuna ja te čitina sebepi so i media hem o škole na dena publicitet e Romenđe.

 

 

 

 

 

Romska flagga - Arli kunskapscenter

O jekhto oficialno kongresi kuri o Roma kokri ljelje iniciativa te prominen o buča ko pošukar, hine ki London kotar 7. – 12. April. Ko odova kongres anđe pe but važna odluke sar ko primer: e narodosoro anav oficialno te ovel ”Rom”, 8. April te ovel e Romengoro Internacionalno Dive hem tegani prezentirinđa pe i nacionalno himna hem o bajrako.

 

Rode amendar sajgija ko: info@arlicenter.se

Edukativno materiali ki Romani čhib

Knjige

 

Amen isi amen knjige hem edukativno material.

Prevod ki romani čhib

Prevod

 

Amen šaj te prevodina bilo savo teksti ki romani čhib, Arli dialekti.

Prezentacia kotar e romengiri historia, kultura hem tradicia
Magazin Rom

Prezentacia

 

Amen čereja prezentacia kotar e Romengiri historia, kultura hem tradicia.

Magazin Rom

 

O magazin ”Rom” tano jekh kvartalno hem badihava

internet-magazin.