Arli kunskapscenter - Kontakta oss

KONTAKT

info@arlicenter.se

Copyright©Arli kunskapscenter 2015

Arli kunskapscenter

Romani chib

mer än 50 olika dialekter

 

Romani chib tillhör till den indoariska språkgrenen bland de indoeuropeiska språken och har påverkan från sanskrit och andra indiska språken som hindi, punjabi och urdu. Flertal år senare kommer ingredienser från olika språk som t.ex. persiska, hebreiska, arabiska, kurdiska, turkiska, grekiska och efter dessa inflytanden som skiljer sig åt för olika grupperingar beroende på orter man stannat längre på. Ju längre en grupp har varit i ett land, desto mer blev dess modersmål påverkat av landets språk.

 

Romani chib betyder romsk tunga och är ett samlingsnamn för samtliga romska dialekter

 

Det är inte säkert att romer förstår varandra bara för att de pratar romani chib. Samtliga dialekter har påverkats av det land man har bott i, de grupper man tillhör till och den vandring som folket har gjort. Det finns mer än 50 olika romska dialekter i världen, men bara 5 dialekter har blivit officiellt erkända i Sverige. De dialekter som är officiella i Sverige är: Arli, Lovara, Svensk romani, Kelderash och Kale. Dialekterna är så pass olika att man har mycket svårt att förstå varandra. Romani chib är idag ett av Sveriges officiella minoritetsspråk. Romani chib talas i många länder över hela världen, där man uppskattar upp till 20 miljoner talare bara i Europa.

 

Romani Arli Alfabet

Romani chib i stort sätt har inte bevarats skriftlig. Istället har det muntligt överfört från generation till generation. Romani chib är synnerligen rik språk, men på grund av flera hundra års diskriminering, utanförskap, fatigdom och migration, romer har inte hunnit skriva ner sitt eget språk. Idag har vi lånord från romani chib i svenska, tyska, engelska… men också romani chib har lånord från indiska, persiska, armeniska, arabiska, kurdiska, turkiska, grekiska, serbiska…

Många kända och okända författare har skrivit om romer, men de presenterade sällan den rätta informationen. Texterna var beskrivna från icke-romernas vinkel och saknade det romska själen. Tack vore den romska patriotismen, idag har vi högutbildade, idérika och framstående unga romer som vill bevara och berika romska kulturen, språket och traditionen. En av dem är modersmålslärare, översättare och författare Sead Šerifi - Sejo, som tog initiativen att skriva Romani Arli Alfabet. Han besökte olika länder i Europa och diskuterade frågan med andra romer som pratar Arli dialekt. Idag kan vi Arli romer stolt säga att efter tusen år av otrevlig historia har ett alfabet, Romani Arli Alfabet.

 

 

Romani Arli Alfabet

Beställ våra tjänster på: info@arlicenter.se

Pedagogisk material i Romani chib

Böcker

 

Vi har böcker av olika genre, samt annat pedagogisk material.

Översättning från svenska till romani chib

Översättning romani chib

 

Vi översätter all textdokument från svenska till romani Arli och från romani Arli till svenska.

Föreläsning om romernas historia, kultur och tradition
Magazin Rom

Föreläsning

 

Vi erbjuder föreläsning om romernas historia, kultur

och tradition.

Magazin Rom

 

Tidskriften ”Magazin Rom” är en tvåspråkig online-kvartalstidning, som innehåller allmän kunskap, kultur, nyheter och information.