SKAPA HISTORIA

tillsammans med oss!

NYA PUBLIKATIONER


Vi har böcker av olika genre, samt annat pedagogisk material som både elever och lärare kan använda

i modersmålsundervisning. Utöver det, har vi även skrifter för den äldre publik.

Hajde te sikljova Romani Arli Alfabeta 1

Hajde te sikljova

Romani Arli Alfabeta 1

ISBN: 978-91-982463-0-8

 

Denna bok är stöd till

Romani Arli Alfabeta och är

till elever som går i klass 1.

O đando Lio

 

ISBN: 978-91-982463-2-2

 

Denna arbetsbok handlar om fyraårige Lio och är anpassad

 till elever på lågstadiet.

Hajde te sikljova Romani Arli Alfabeta 2

Hajde te sikljova

Romani Arli Alfabeta 2

ISBN: 978-91-982463-1-5


Boken Hajde te sikljova

Romani Arli Alfabeta 2 är

fortsättning på första bok.

Amari daj - India

 

ISBN: 978-91-982463-3-9

 

En bilderbok där

Seferim Murina och Sead Šerifi Levin

berättar om sin äventyrsresa i Indien.

KUNSKAPEN SEGRAR ÖVER FÖRDOMAR


Vi vill hjälpa ALLA som är intresserade att göra skillnad, bidra till kulturen på olika sätt och

utöka sina kunskaper om romer, romernas historia, kultur och tradition.

Böcker

Hajde te sikljova Romani Arli Alfabeta 1 & 2,

O đando Lio. . .

Tidskrift

Tidskriften ”Magazin Rom” är en kvartalstidning, som innehåller allmän kunskap, kultur, nyheter. . .

Utbildningsvideo

100 phrases English / 100 fraze Romani čhib (Arli),

Herdelezi. . .

Samlingar

Romani ajgara, Romano turniri (Mjölby),

Romano dive (Norrköping). . .

ROMER - mer än 50 olika grupper


Romer är folkgrupp som i stort sett finns i olika delar av Europa. Romer är egentligen Europas största minoritetsgrupp. Uppskattningsvis finns det upp till 20 miljoner romer i Europa. Siffrorna varierar från land till land, eftersom romer fortfarande fruktar för diskriminering av majoritetsbefolkning.

Många romer tyvärr, ännu idag döljer sin etniska tillhörighet.


Gruppens enda och korrekta namn är Rom, som det betyder människa!


För ca 1000 år sedan romer utvandrade från Indien, rättare sagt från dagens Rajasthan. Ännu idag vet man inte orsaken varför de lämnade Indien. Vetenskapsmännen misstänker att orsakerna till utvandring var stor krig, fattigdom och svält. Stort antal av romska befolkningen i Europa fortfarande lever i förskräcklig fatigdom. Detta är beviset att svält och fatigdom inte förskräcker romer, utan det är brist på trygghet.

Även idag, romer flyr  från det land som har krig.


Romer vandrade västerut mot Europa genom dagens Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak, Turkiet, Grekland… Detta vet vi på grund av lånord som finns i romani chib. I historien (även idag) romer var utsatta för förföljelse, slaveri och massmord. Världen har inte så mycket information om dessa hemska händelser, för att romer inte hade möjligheter att skriva om sin lidande och icke-romska författare romantiserade saker och ting. Det enda arkiv som finns är några register över romer, men även de är okorrekta. Mer än

2 000 000 romer mördades under andra världskrig, men det kan vi inte höra eller läsa eftersom media och skolorna ger inte så mycket utrymme och publicitet för romer.

ROM = MÄNNISKA


Första officiella kongress där romerna fick själva ta initiativen

att förändra saker till positiv, anordnades i London året 1971.

Under kongressens dagar togs några viktiga beslut: 

* Erkändes folkets officiella namn - Rom

* 8 april blev romernas internationella dag

* Presenterades nationell sång - Đelem, đelem

* Presenterades nationell flagga

ÖVERSÄTTNING - ROMANI ČHIB (ARLI)


Vi översätter all textdokument från svenska till Arli och från Arli till svenska.